Mangga Garifta Merah
Harga bibit pohon : Garifta Merah      70 Rb   (sambung pucuk)